Kodas 6236
Pavadinimas Metinių pirkimų planas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Informacija apie planuojamus pirkimus einamiems metams
Tema pagal veiklos sritį Juridiniai asmenys
Reikšminiai žodžiai Metinių pirkimų planas, planuojami pirkimai
Rinkmenos tvarkytojas Viešųjų pirkimų tarnyba
Kontaktiniai duomenys Olga Gustienė, pagalba@vpt.lt, 8 5 219 7000
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2008
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kiekvieną dieną
Internetinis adresas http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&Itemid=88
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Vieša informacija
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Perkančiosios organizacijos pildo duomenis internetinėje svetainėje www.cvpp.lt ir yra patys atsakingi už duomenų teisingumą.
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:54:45

Į pradžią Grįžti atgal