Kodas 6219
Pavadinimas Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Akredituotų įstaigų (bandymų, kalibravimo, medicinos laboratorijų, produktų, asmenų ir vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų, kontrolės įstaigų) sąrašas
Tema pagal veiklos sritį Ūkinė veikla ir verslas
Reikšminiai žodžiai akreditavimas, atitikties įvertinimo įstaigos
Rinkmenos tvarkytojas Nacionalinis akreditacijos biuras
Kontaktiniai duomenys Jolita Gečienė, info@nab.lt, 8 706 65173
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 1990
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Sąrašas atnaujinamas akreditavus naują atitikties įvertinimo įstaigą
Internetinis adresas http://db.nab.lt/ais/accreditation
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2019-04-10 10:04:13

Į pradžią Grįžti atgal