Kodas 5562
Pavadinimas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymo duomenys
Alternatyvus pavadinimas Aktualūs valstybės finansų duomenys
Apibūdinimas Pateikiami einamųjų ir prieš tai buvusių dvejų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymo duomenys ketvirčiais bei dar ankstesnių metų metiniai duomenys
Tema pagal veiklos sritį Statistika
Reikšminiai žodžiai Valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Kontaktiniai duomenys Rasa Kuliavienė, lina.lekaviciute@finmin.lt, (8 5) 2199 360
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2010
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kas ketvirtį
Internetinis adresas http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/valstybes-biudzeto-ir-savivaldybiu-biudzetu-vykdymo-duomenys
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenys prieinami viešai
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 5%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-06-19 15:25:58

Į pradžią Grįžti atgal