Kodas 6210
Pavadinimas EGM_1000LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus
Alternatyvus pavadinimas EGM_1000LT
Apibūdinimas EGM_1000LT duomenų bazė sudaryta iš 6 temų duomenų: administracinės ribos ir administraciniai vienetai iki savivaldybių lygmens, transporto tinklas, hidrografija, atrinkta didžiausių valstybės aukščių taškų informacija, gyvenvietės, geografiniai pavadinimai kaip anotacijos skirti kartografavimo tikslams.
Tema pagal veiklos sritį Žemė
Reikšminiai žodžiai Žemės danga, EuroGlobalMap, Lietuvos georeferencinių erdvinių duomenų bazė, administracinės ribos, EGM_1000LT, Transporto tinklai, Hidrografija, Geografiniai pavadinimai, Administracinis suskirstymas
Rinkmenos tvarkytojas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Kontaktiniai duomenys Inga Kaminskaitė, jurate.bojaruniene@nzt.lt, Jūratė Bojarunienė 8 706 85 177
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas ESRI Shapefile formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data 2015
Atnaujinimo dažnumas Metinis
Internetinis adresas http://www.geoportal.lt/geoportal/nacionaline-zemes-tarnyba-prie-zemes-ukio-ministerijos1#savedSearchId={9B2DA715-6B33-4723-85A4-44D0993D40B4}&collapsed=true
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Peržiūra viešai prieinama, parsisiuntimas pagal sutartį
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2019-01-15 15:31:21

Į pradžią Grįžti atgal