Kodas 6208
Pavadinimas GDR250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys
Alternatyvus pavadinimas GDR250LT
Apibūdinimas GDR250LT yra sukurtas atsižvelgiant į Europos kartografavimo agentūrų asociacijos (EuroGeographics) vykdomo projekto EuroRegionalMap reikalavimus. GDR250LT sudarytas LKS-94 koordinačių sistemoje
Tema pagal veiklos sritį Žemė
Reikšminiai žodžiai Žemės danga, hidrografija, transportas, reljefas, ribos, vidaus vandenys, GDB250LT, kelių tinklas, valstybės siena, vietovardžiai, vidaus vandenys, keliai, Georeferencinių duomenų rinkinys
Rinkmenos tvarkytojas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Kontaktiniai duomenys Inga Kaminskaitė, ramune.zygaite@nzt.lt, Ramūnė Žygaitė 8 706 85 179
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas ESRI Shapefile formatas
Rinkmenos pradžios data 2007
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas -
Internetinis adresas http://www.geoportal.lt/geoportal/nacionaline-zemes-tarnyba-prie-zemes-ukio-ministerijos1#savedSearchId={9B2DA715-6B33-4723-85A4-44D0993D40B4}&collapsed=true
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2019-01-15 15:31:56

Į pradžią Grįžti atgal