Kodas 5558
Pavadinimas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos statistika
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos įgyvendinimo statistinė informacija apskričių ir rajonų lygmeniu
Tema pagal veiklos sritį Žemės ūkio investicijos
Augalininkystė
Gyvulininkystė
Žemės ūkio ir kaimo verslas
Reikšminiai žodžiai Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa, kaimo plėtros programos (KPP) statistika, statistinė informacija, parama kaimui, žemės ūkis
Rinkmenos tvarkytojas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Kontaktiniai duomenys Asta Žilienė, info@nma.lt, 252 6999, 1841
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2007
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Savaitinė ir ketvirtinė statistika
Internetinis adresas https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20072013-m-programa/statistika/8801#res
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Vieša informacija
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-19 09:25:04

Į pradžią Grįžti atgal