Kodas 6173
Pavadinimas Duomenys apie vandenį ir jo kokybę
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Įvairūs duomenys apie vandenį, vandens telkinius ir jų taršą
Tema pagal veiklos sritį Moksliniai tyrimai
Žemėlapiai
Ežerai ir tvenkiniai
Upės
Reikšminiai žodžiai vanduo, upės, ežerai, vandens valymas, paviršinių vandenų būklė, vandens šaltiniai, išleistuvai, potvynių rizika, monitoringas
Rinkmenos tvarkytojas Aplinkos apsaugos agentūra
Kontaktiniai duomenys Vaidas Grimalauskas, ingrida.klisauskiena@aaa.am.lt, 8 706 62 023
Rinkmenos rūšis Internetinė svetainė
Duomenų formatas XLS formatas, DOC/DOCX formatas, PDF formatas, JPG/PNG/GIF formatas, HTML formatas, ESRI Shapefile formatas
Rinkmenos pradžios data 2009
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolatos
Internetinis adresas http://vanduo.gamta.lt/cms/index
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Neatlygintinai
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 41%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:14:49

Į pradžią Grįžti atgal