Kodas 6172
Pavadinimas Duomenys apie oro kokybę
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Įvairūs duomenys susija su aplinkos oro kokybe, užterštumu.
Tema pagal veiklos sritį Žemėlapiai
Moksliniai tyrimai
Matavimo priemonės
Taršos židiniai
Reikšminiai žodžiai oras, aplinkos oras, oro užterštumas, oro kokybė, oro monitoringas, taršos sklaida, oro tarša, užterštumo sklaidos žemėlapiai
Rinkmenos tvarkytojas Aplinkos apsaugos agentūra
Kontaktiniai duomenys Vaidas Grimalauskas, zita.siliene@aaa.am.lt, 8 706 62 026
Rinkmenos rūšis Internetinė svetainė
Duomenų formatas DOC/DOCX formatas, PDF formatas, JPG/PNG/GIF formatas, HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2003
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolatos
Internetinis adresas http://oras.gamta.lt/cms/index
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Neatlygintinai
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 43%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:14:42

Į pradžią Grįžti atgal