Kodas 6166
Pavadinimas LSSR KGB rajonų kadrinių darbuotojų sąrašai pagal miestus
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas LGGRTC 2011 m. gegužės 12 d. pradėjo skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu ''Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos'' (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklą Lietuvoje.
Tema pagal veiklos sritį Švietimas ir mokslas
Reikšminiai žodžiai LSSR, KGB, KGB kadriniai darbuotojai, karo nusikaltimai, genocidas, represijos, teroras, politinis persekiojimas, SSSR
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras
Kontaktiniai duomenys Daiva Judeikytė, birute.burauskaite@genocid.lt, 852314139
Rinkmenos rūšis sąrašai
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2011
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas nuolat
Internetinis adresas http://www.kgbveikla.lt/lt/padaliniai-lietuvos-miestuose-ir-rajonuose
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimas neribojamas
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Informacija paimta iš Lietuvos ypatingajame archyvo
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 15:36:23

Į pradžią Grįžti atgal