Kodas 6158
Pavadinimas Asmenys, turintys mokestinę nepriemoką
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Informacija apie mokesčių mokėtojus (juridinius asmenis), turinčius deklaruotų mokesčių nepriemoką
Tema pagal veiklos sritį Valstybės valdymas, viešasis administravimas
Reikšminiai žodžiai MM kodas
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Kontaktiniai duomenys Viktorija Makevičiūtė, J.Kvitkovskaja@vmi.lt, (8~5) 2687 637
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2014
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdien
Internetinis adresas http://www.vmi.lt/cms/asmenys-laiku-vykdantys-mokestinius-isipareigojimus-/-turintys-mokestine-nepriemoka
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Teisės aktų nustatyta tvarka viešam naudojimui
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 15:17:17

Į pradžią Grįžti atgal