Kodas 6155
Pavadinimas Atliekų tvarkytojų registras
Alternatyvus pavadinimas ATVR
Apibūdinimas Elektroninių paslaugų sistema teikianti ir gaunanti duomenis bei informaciją apie atliekų tvarkytojus
Tema pagal veiklos sritį Atliekų tvarkymo įmonės
Reikšminiai žodžiai atliekos, tvarkytojai, atliekų apdorojimas
Rinkmenos tvarkytojas Aplinkos apsaugos agentūra
Kontaktiniai duomenys Vaidas Grimalauskas, ausra.palubinskiene@aaa.am.lt, 8 706 68 056
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2014
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolatos
Internetinis adresas https://atvr.am.lt/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Neatlygintina duomenų paieška; Pažymos ir išrašai teikiami už nustatytą mokestį.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 50%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 15:16:49

Į pradžią Grįžti atgal