Kodas 6153
Pavadinimas Lietuvių išeivijos fondai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Lietuvių išeivijos fondai
Tema pagal veiklos sritį Kultūra
Reikšminiai žodžiai Archyvai, dokumentai, išeivija
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Kontaktiniai duomenys Andrius Zilnys, d.bujokas@archyvai.lt, (8 5) 265 1877
Rinkmenos rūšis Sąrašas
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolat.
Internetinis adresas http://www.archyvai.lt/lt/iseivijos-fondai.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama informacija.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 15:15:17

Į pradžią Grįžti atgal