Kodas 6151
Pavadinimas Dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo licencijų turėtojų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo licencijų turėtojų sąrašas
Tema pagal veiklos sritį Valstybės valdymas, viešasis administravimas
Reikšminiai žodžiai Archyvai, dokumentai, licencijos
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Kontaktiniai duomenys Andrius Zilnys, d.rakauskiene@archyvai.lt, (8 5) 265 2315
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2005
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolat.
Internetinis adresas http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/isduotos-licencijos.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama informacija.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 15:13:43

Į pradžią Grįžti atgal