Kodas 6149
Pavadinimas Viešojo sektoriaus įstaigų, turinčių dokumentų valdymo sistemas ir galinčių keistis tik elektroniniais dokumentais, atitinkančiais Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Viešojo sektoriaus įstaigų, turinčių dokumentų valdymo sistemas ir galinčių keistis tik elektroniniais dokumentais, atitinkančiais Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, sąrašas
Tema pagal veiklos sritį Valstybės valdymas, viešasis administravimas
Reikšminiai žodžiai Elektrininiai dokumentai, dokumentai, ADOC
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Kontaktiniai duomenys Andrius Zilnys, d.luksaite@archyvai.lt, (8 5) 265 2249
Rinkmenos rūšis Sąrašas
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2012
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasmet
Internetinis adresas http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai prieinama informacija.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 15:11:10

Į pradžią Grįžti atgal