Kodas 5555
Pavadinimas Auditorių sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Pateikiama informacija apie asmenis, kuriems suteikta auditoriaus kvalifikacija energijos vartojimo auditui atlikti
Tema pagal veiklos sritį Prekyba ir paslaugos
Reikšminiai žodžiai energijos efektyvumas; energijos vartojimo auditas; auditorius
Rinkmenos tvarkytojas VĮ Energetikos agentūra
Kontaktiniai duomenys Kęstutis Pauša, rimantas.sevastijanciukas@ena.lt, 8 706 64815
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas DOC/DOCX formatas
Rinkmenos pradžios data 2010
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas nuolat
Internetinis adresas http://www.ena.lt/pdfai/Auditorius_duombaze_internete.pdf
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimas neapribotas
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-03-08 08:10:13

Į pradžią Grįžti atgal