Kodas 6142
Pavadinimas Nacionalinio CERT-LT užregistruotų incidentų statistika
Alternatyvus pavadinimas Nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio CERT-LT ataskaitos (incidentų statistika)
Apibūdinimas Tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio (CERT-LT ) funkcijas, atlieka elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimus, koordinuoja veiksmus stabdant incidentų plitimą ir vykdo incidentų prevenciją. Statistinė informacija apie tirtus incidentus yra skelbiama CERT-LT ketvirtinėse ir metinėse ataskaitose.
Tema pagal veiklos sritį Tarptautiniai santykiai
Nusikalstama veikla, kiti įvykiai
Telekomunikacijos ir ryšiai
Reikšminiai žodžiai Incidentas internetas virusas kenkejiškas kodas trojanas spam ddos ataka botnet duomenų saugumas
Rinkmenos tvarkytojas Ryšių reguliavimo tarnyba
Kontaktiniai duomenys Aivaras Braziulis, cert@cert.lt, (8 5) 210 5679
Rinkmenos rūšis puslapis
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2009
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas metinis, ketvirtinis
Internetinis adresas https://www.cert.lt/statistika.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos https://www.cert.lt/statistika.html
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Duomenys teikiami incidentus registruojančių asmenų
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-11-27 08:49:39

Į pradžią Grįžti atgal