Kodas 6140
Pavadinimas Pašto paslaugų teikėjų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas Pašto paslaugų teikėjai
Apibūdinimas Remiantis universaliosios pašto paslaugos teikėjo įpareigojimo tvarkos aprašu užregistruotų pašto paslaugų teikėjų sąrašas.
Tema pagal veiklos sritį Prekyba ir paslaugos
Reikšminiai žodžiai Universalios paslaugos siuntos paštas laiškas
Rinkmenos tvarkytojas Ryšių reguliavimo tarnyba
Kontaktiniai duomenys Aivaras Braziulis, z.zbulioniene@rrt.lt, (8 5) 210 5687
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2013
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Pagal asmenų prašymus
Internetinis adresas http://www.rrt.lt/lt/pasto-verslui/salygos-veiklai_72/paslaugu-teikejai_79.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445403
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Duomenis teikia pašto paslaugos teikėjai
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-11-26 16:25:33

Į pradžią Grįžti atgal