Kodas 5553
Pavadinimas Galiojančių medicinos normų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Sąrašą sudaro medicinos normos žymuo, pavadinimas ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymo, kuriuo medicinos norma patvirtinta, data ir numeris, “Valstybės žinių”, kuriose medicinos norma paskelbta, numeris.
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Reikšminiai žodžiai medicinos norma, MN
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kontaktiniai duomenys Lina Nausėdienė, vaspvt@vaspvt.gov.lt, (8 5) 261 5177
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 1999
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas pasikeitus duomenims
Internetinis adresas http://www.vaspvt.gov.lt/node/61
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos duomenys viešai prieinami
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-26 08:12:03

Į pradžią Grįžti atgal