Kodas 6126
Pavadinimas Asmenys, kuriems mokesčių administratoriaus sprendimais patvirtintos papildomai mokėtinos sumos
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Informacija apie JA, kuriems patikrinimų metu buvo apskaičiuotos papildomai mokėtinos sumos ir kurių atžvilgiu sprendimai yra įsiteisėję ir neskundžiami
Tema pagal veiklos sritį Valstybės valdymas, viešasis administravimas
Reikšminiai žodžiai Patikrinimai, mokėtinos sumos ,sprendimai, nustatyta
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Kontaktiniai duomenys Viktorija Makevičiūtė, J.abartiene@vmi.lt, 8-52 6879825
Rinkmenos rūšis VMI Audito IS
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2014
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas ketvirtį
Internetinis adresas http://www.vmi.lt/cms/asmenys-kuriems-mokesciu-administratoriaus-sprendimais-patvirtintos-papildomai-moketinos-sumos
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Teikiama teisės aktų nustatyta tvarka
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-02-26 03:37:06

Į pradžią Grįžti atgal