Kodas 6123
Pavadinimas VPĮ 91 str. socialinių įmonių gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Supaprastinti pirkimai iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų.
Tema pagal veiklos sritį Juridiniai asmenys
Reikšminiai žodžiai Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnis, socialinių įmonių sąrašas
Rinkmenos tvarkytojas Viešųjų pirkimų tarnyba
Kontaktiniai duomenys Jolanta Maciulevičiūtė, Lina.Krisciunaite@vpt.lt, 8 5 213 3445
Rinkmenos rūšis Lentelė
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2013
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Atsiradus įmonei, kuri atitinka VPĮ 91 str. reikalavimus
Internetinis adresas http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_social
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Įmonė, atitinkanti VPĮ 91 straipsnio reikalavimus, internetinėje svetainėje www.cvpp.lt, skiltyje „VPĮ 91 str. įmonės“, turi prisijungti prie Centrinės viešųjų pirkimų tarnybos informacinės sistemos, užpildyti ir išsaugoti anketą.
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Tiekėjai pildo anketinius duomenis internetinėje svetainėje www.cvpp.lt ir yra patys atsakingi už duomenų teisingumą.
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 45%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-01-19 07:46:46

Į pradžią Grįžti atgal