Kodas 6122
Pavadinimas Tiekėjų, įrašytų į OPTS, sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Tiekėjai, įrašyti į oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašą.
Tema pagal veiklos sritį Juridiniai asmenys
Reikšminiai žodžiai Oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašas
Rinkmenos tvarkytojas Viešųjų pirkimų tarnyba
Kontaktiniai duomenys Jolanta Maciulevičiūtė, Inga.Rutkauskiene@vpt.lt, (8 5) 215 1622
Rinkmenos rūšis Lentelė
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2009
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Duomenys atnaujinami gavus naują prašymą įregistruoti į OPTS
Internetinis adresas http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/opts.pdf
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Tiekėjas norėdamas būti įrašytu į oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašus, prašymą įrašyti į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus kartu su teise verstis atitinkama veikla patvirtinančių dokumentų patvirtintomis kopijomis Viešųjų pirkimų tarnybai turi pateikti per kurjerį, tiekėjo atstovą arba paštu, adresu Kareivių g. 1, Vilnius.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 1%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-01-19 07:55:42

Į pradžią Grįžti atgal