Kodas 6121
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre registruoti teritorijų planavimo dokumentai
Alternatyvus pavadinimas TPDR
Apibūdinimas Įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų duomenys, sprendiniai.
Tema pagal veiklos sritį Aplinka
Reikšminiai žodžiai Registras, teritorijų planavimo dokumentas, tpd, tpdr
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Kontaktiniai duomenys Marius Gecevičius, info@vtpsi.lt, (8-5)2073333
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas DOC/DOCX formatas, Kita, PDF formatas, JPG/PNG/GIF formatas, ESRI Shapefile formatas, TIFF formatas
Rinkmenos pradžios data 2014
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdien, realiame laike
Internetinis adresas https://external.tpdr.lt/?formId=tpsearch
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimo sąlygos numatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarime Nr. 721.
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Atsakingos Registro tvarkymo įstaigos.
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 99%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-22 12:49:55

Į pradžią Grįžti atgal