Kodas 6104
Pavadinimas Informacija dėl laikinojo įdarbinimo
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Laikinojo įdarbinimo įmonių teikiama Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams informacija apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių.
Tema pagal veiklos sritį Laisvos darbo vietos
Reikšminiai žodžiai laikinasis įdarbinimas, laikinojo įdarbinimo įmonės, informacija apie įdarbinimą
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė darbo inspekcija
Kontaktiniai duomenys Andrius Račkauskas, info@vdi.lt, (8 5) 213 9772
Rinkmenos rūšis kita
Duomenų formatas Kita
Rinkmenos pradžios data 2011
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas kas pusmetį
Internetinis adresas http://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=15
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos informacija skelbiama viešai ir duomenys teikiami neatlygintinai
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Duomenis teikia laikinojo įdarbinimo įmonės
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-05-03 08:59:38

Į pradžią Grįžti atgal