Kodas 6091
Pavadinimas Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema
Alternatyvus pavadinimas EPDS
Apibūdinimas EPDS skirta darbdaviams nuotoliniu būdu teikti (patikslinti jau esamą) privalomą informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, gauti atsakymus apie sėkmingai pateiktą informaciją ar klaidas ir realiu laiku matyti pateiktų duomenų apdorojimo proceso būklę.
Tema pagal veiklos sritį Darbo saugos reikalavimai
Reikšminiai žodžiai darbo sauga; elektroninės DSS deklaracijos; darbo vietų atitiktis DSS normų reikalavimams; bendrinis klausimynas
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė darbo inspekcija
Kontaktiniai duomenys Andrius Račkauskas, info@vdi.lt, (8-5) 215 7279
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2011
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas neapibrėžtas; duomenys atnaujinami tiek kartų, kiek įmonė, įstaiga ar organizacija apsispręs tai daryti.
Internetinis adresas http://www.vdi.lt/Forms/EPDS.aspx
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Prisijungti prie Elektroninės paslaugų darbdaviams sistemos galima per VDI interneto svetainės www.vdi.lt rubriką „E. paslaugų darbdaviams sistema EPDS“, naudojantis Elektroninių valdžios vartų siūlomu saugiu prisijungimu per išorines sistemas arba naudojant asmenines identifikavimo priemones
Duomenų patikimumas Įstaiga neprisiima atsakomybės už rinkmenos duomenų teisingumą. Duomenis teikia ūkio subjektai, užpildydami klausimyną savarankiškai
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 75%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2017-08-08 07:39:07

Į pradžią Grįžti atgal