Kodas 6089
Pavadinimas Radiacinės saugos centro išduotų radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas Radiacinės saugos centro išduotų radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimų sąrašas
Apibūdinimas Radiacinės saugos centro išduoti radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimai (leidimo numeris; vežamo krovinio turėtojo pavadinimas; kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė; buveinės adresas (-ai); leidimo rūšis ir tipas; krovinio tipas; leidimo išdavimo ir galiojimo data).
Tema pagal veiklos sritį Krovinių vežimas
Reikšminiai žodžiai vežimo leidimai, radioaktyviosios medžiagos, radioaktyviosios atliekos
Rinkmenos tvarkytojas Radiacinės saugos centras
Kontaktiniai duomenys Vidmantas Paulavičius, rsc@rsc.lt, 8 5 236 1936
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas CSV formatas
Rinkmenos pradžios data 2014
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas 1 kartą per ketvirtį
Internetinis adresas http://www.rsc.lt/download.php/fileid/1445
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos nėra
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:43:07

Į pradžią Grįžti atgal