Kodas 6086
Pavadinimas Asmenų, kurių atžvilgiu yra priimti sprendimai dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, sąrašai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Fondo administracija), įstatymo nustatyta tvarka mokanti išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo ir įgyvendinanti valstybės teisę reikalauti, kad skolininkas grąžintų išmokėtas išmokas bei 5 procentų metines palūkas, priima sprendimą dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko.Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi Fondo administracija interneto svetainėje skelbia asmenų, kurių atžvilgiu yra priimti sprendimai dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko, ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma (pvz.: nėra deklaravę tikslios savo gyvenamosios vietos, laiškas su sprendimų nuorašais nebuvo įteiktas), sąrašus.
Tema pagal veiklos sritį Socialinė apsauga
Reikšminiai žodžiai Skolininkas, vaikų išlaikymo fondas, alimentai, išieškojimas
Rinkmenos tvarkytojas Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Kontaktiniai duomenys Valda Šimulienė, info@vif.lt, (8 5) 272 8081
Rinkmenos rūšis Skolininkų sąrašai
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2014
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kartą per mėnesį
Internetinis adresas http://www.vif.lt/index.php/skolininkams/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo nustatyta tvarka mokanti išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo, įgyja teisę iš skolininko išieškoti iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtas išmokas ir reikalauti 5 procentų metinių palūkanų. Vadovaudamasi šio įstatymo 11 straipsniu bei Išmokėtų iš Vaikų išlaikymo fondo išmokų atgavimo iš skolininkų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-179, 4, 5 ir 6 punktais, Fondo administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimus dėl išmokėtų iš Vaikų išlaikymo fondo išmokų išieškojimo iš skolininkų. Fondo administracija skelbia asmenų, kurių atžvilgiu yra priimti sprendimai dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko, ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, sąrašą Fondo administracijos interneto svetainėje.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 10%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-19 08:37:33

Į pradžią Grįžti atgal