Kodas 6085
Pavadinimas Asmenų, kurie nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, sąrašai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos(toliau – Fondo administracija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymu, priima sprendimus mokėti Vaikų išlaikymo fondo išmokas vaikams, negaunantiems teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo ar gaunantiems tik dalį nustatyto išlaikymo. Fondo administracija turi teisę reikalauti, kad skolininkas grąžintų išmokėtas Vaikų išlaikymo fondo išmokas, ir įgyja teisę iš skolininko išieškoti išmokėtas išmokas ir reikalauti 5 procentų metinių palūkanų. Fondo administracija apie priimtą sprendimą mokėti išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo raštu informuoja skolininką. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi Fondo administracija interneto svetainėje skelbia asmenų, kurie nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma, sąrašus.
Tema pagal veiklos sritį Socialinė apsauga
Reikšminiai žodžiai Skolininkas, vaikų išlaikymo fondas, alimentai, išieškojimas
Rinkmenos tvarkytojas Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Kontaktiniai duomenys Valda Šimulienė, info@vif.lt, (8 5) 272 8081
Rinkmenos rūšis Skolininkų sąrašai
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2014
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kartą per mėnesį
Internetinis adresas http://www.vif.lt/index.php/skolininkams/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Fondo administracija, apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo raštu informuoja skolininką bei nurodo, kad valstybė perima pareigą mokėti lėšas vaikams išlaikyti ir Įstatymo nustatyta tvarka įgyja teisę iš skolininko išieškoti išmokėtas Fondo išmokas ir reikalauti 5% metinių palūkanų, taip pat turi teisę reikalauti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl baudžiamosios atsakomybės už vengimą pagal priimtą teismo sprendimą arba teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį mokėti vaiko išlaikymo lėšas. Tuo atveju, kai skolininko gyvenamoji vieta yra nežinoma ar raštas su sprendimais nebuvo įteiktas, Fondo administracija, vadovaudamasi Istatymo 14 straipsnio 2 dalimi, apie sprendimus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų priėmimo paskelbia Fondo administracijos interneto svetainėje.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 10%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-19 08:37:30

Į pradžią Grįžti atgal