Kodas 6083
Pavadinimas Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos veiklos statistiniai rodikliai (bendrieji specialieji poreikiai 2006-2014 m.)
Alternatyvus pavadinimas Bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo kitimo tendencijos 2006-2015 m. Lietuvoje
Apibūdinimas Specialiųjų poreikių nustatymas asmenis iki 18 m., darbingo amžiaus asmenims, pensinio amžiaus asmenims
Tema pagal veiklos sritį Socialinė apsauga
Reikšminiai žodžiai Pirminiai, pakartotiniai, transporto išlaidų kompensacija, slauga, Priežiūra (pagalba)
Rinkmenos tvarkytojas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Kontaktiniai duomenys Liudmila Mikolajenko, liudmila.mikolajenko@ndnt.lt, (8 5) 233 25 42, Liudmila Mikolajenko
Rinkmenos rūšis Statistinė informacija apie tarnybos veiklą
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2006
Rinkmenos pabaigos data 2014
Atnaujinimo dažnumas Duomenys atnaujinami kasmet
Internetinis adresas http://www.ndnt.lt/index.php?-1777681704
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama tinklapyje http://www.ndnt.lt
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-19 09:44:23

Į pradžią Grįžti atgal