Kodas 6081
Pavadinimas Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, kuriems radiacinės saugos reikalavimų atitiktis nustatyta, sąrašas
Alternatyvus pavadinimas Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, kuriems radiacinės saugos reikalavimų atitiktis nustatyta, sąrašas
Apibūdinimas Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių sąlygoti papildomą žmonių apšvitą, taip pat gaminių, turinčių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus tuos, kurie naudojami branduolinės energetikos srities veikloje su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriems radiacinės saugos reikalavimų atitiktis yra nustatyta, sąrašas.
Tema pagal veiklos sritį Verslo praktika ir reguliavimas
Reikšminiai žodžiai Atitiktis, radiacinė sauga, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, generatoriai
Rinkmenos tvarkytojas Radiacinės saugos centras
Kontaktiniai duomenys Vidmantas Paulavičius, rsc@rsc.lt, 8 5 236 1936
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas CSV formatas
Rinkmenos pradžios data 2003
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Per 3 darbo dienas po radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo
Internetinis adresas http://www.rsc.lt/download.php/fileid/1442
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Nėra
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:42:54

Į pradžią Grįžti atgal