Kodas 6080
Pavadinimas Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Registro objektas – saugieji dokumentai ir saugieji dokumentų blankai. Registro duomenų bazėje kaupiami duomenys apie saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą, gamybą ir klastojimą
Tema pagal veiklos sritį Valstybės valdymas, viešasis administravimas
Reikšminiai žodžiai saugusis dokumentas, blankas, technologinės apsaugos priemonės, pavyzdys
Rinkmenos tvarkytojas Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
Kontaktiniai duomenys Rasa Peikštenytė, info@vdtat.gov.lt, (8 5) 212 2547
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2004
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdien
Internetinis adresas http://www.vdtat.gov.lt/registras/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Registro duomenys skelbiami Tarnybos interneto tinklalapyje ir teikiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 99%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-10-12 08:46:32

Į pradžią Grįžti atgal