Kodas 6078
Pavadinimas Aplinkos jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios stebėsenos vidutiniai duomenys
Alternatyvus pavadinimas Aplinkos jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios stebėsenos vidutiniai duomenys
Apibūdinimas Vidutinės aplinkos jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios reikšmės apskaičiuotos, remiantis termoliuminescenciniu metodu išmatuotais aplinkos dozės ekvivalentais
Tema pagal veiklos sritį Taršos židiniai
Reikšminiai žodžiai Dozės galia, radiacinis fonas, gyventojų apšvita
Rinkmenos tvarkytojas Radiacinės saugos centras
Kontaktiniai duomenys Vidmantas Paulavičius, rsc@rsc.lt, 8 5 236 1936
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas CSV formatas
Rinkmenos pradžios data 2014
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas 2 kartus per metus
Internetinis adresas http://www.rsc.lt/download.php/fileid/1502
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Nėra
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-11 14:06:23

Į pradžią Grįžti atgal