Kodas 6042
Pavadinimas Veikliųjų medžiagų gamintojų importuotojų ir platintojų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Veikliųjų medžiagų gamintojų importuotojų ir platintojų sąrašas.
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai
Vaistiniai preparatai
Reikšminiai žodžiai Veikliųjų medžiagų gamintojai, Veikliųjų medžiagų importuotojai, Veikliųjų medžiagų platintojai.
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Kontaktiniai duomenys Marius Jonutis, vvkt@vvkt.lt, (8-5) 263-92-64
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2014
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Ne rečiau, nei kartą per savaitę
Internetinis adresas https://www.vvkt.lt/Sarasai
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas (Žin., 2006, Nr.78-3056);
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2019-04-10 10:03:58

Į pradžią Grįžti atgal