Kodas 6027
Pavadinimas Miško dauginamosios medžiagos (MDM) tiekėjų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Asmuo, norintis auginti ir (ar) tiekti rinkai, įvežti į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežti iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą turi būti įtrauktas į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą
Tema pagal veiklos sritį Miškai
Reikšminiai žodžiai dauginamoji medžiaga tiekėjų sąrašas
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė miškų tarnyba
Kontaktiniai duomenys Andrius Galinskas, vmt@amvmt.lt, (37) 490 220
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2010
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolat
Internetinis adresas http://www.amvmt.lt/index.php/mdm-tiekeju-sarasas
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Visiems
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:23:47

Į pradžią Grįžti atgal