Kodas 6025
Pavadinimas VMTGIS kadastro žemėlapiai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Miškų kadastro žemėlapiai
Tema pagal veiklos sritį Miškai
Reikšminiai žodžiai žemėlapiai
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė miškų tarnyba
Kontaktiniai duomenys Andrius Galinskas, maps@amvmt.lt, 8(37)490292
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2013
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolat
Internetinis adresas https://kadastras.amvmt.lt
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos https://kadastras.amvmt.lt
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-07 10:28:18

Į pradžią Grįžti atgal