Kodas 6022
Pavadinimas Nacionalinės miškų inventorizacijos leidiniai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Leidiniuose pateikiama informacija apie svarbiausius miško rodiklius, reikalingus visos šalies miškų būklės pokyčiams nustatyti, miško ištekliams prognozuoti, miškų sektoriaus strateginiam planavimui.
Tema pagal veiklos sritį Miškai
Reikšminiai žodžiai inventorizacija statistika
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė miškų tarnyba
Kontaktiniai duomenys Andrius Galinskas, g.kulbokas@amvmt.lt, (37) 490236
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2003
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Atnaujinama kas 4 metai
Internetinis adresas http://www.amvmt.lt/index.php/nacionaline-misku-inventorizacija2/leidiniai
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Surinkti duomenys prieinami skaitmeniniu formatu
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2018-09-07 10:28:32

Į pradžią Grįžti atgal