Kodas 6009
Pavadinimas Viešai prieinama Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro informacija
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Informacija apie Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių Lietuvos veiklos vykdytojų patvirtintas CO2 emisijas ir grąžintą apyvartinių taršos leidimų kiekį atitinkamais metais. Informacija apie sąskaitas ir su jomis susijusius įrenginius. Informacija apie Bendro įgyvendinimo projektus.
Tema pagal veiklos sritį Aplinka
Reikšminiai žodžiai emisijos atsiskaitymas apyvartiniai taršos leidimai Kioto vienetai ATL TMV PTMV Bendro įgyvendinimo projektai
Rinkmenos tvarkytojas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
Kontaktiniai duomenys Monika Ozarinskienė, sdregistras@laaif.lt, 8 5 216 9799
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas
Rinkmenos pradžios data 2005
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasmet
Internetinis adresas http://www.laaif.lt/index.php?963729715
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Ši informacija prieinama viešai įstaigos tinklalapyje
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2014-06-03 10:13:37

Į pradžią Grįžti atgal