Kodas 6008
Pavadinimas Administracinės paslaugos
Alternatyvus pavadinimas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas
Apibūdinimas Rinkmenoje aprašomi paslaugų teikiamų paslaugų pavadinimai, teisės aktai, kuriais vadovaujamasi teikiant paslaugas, pačių paslaugų aprašymas
Tema pagal veiklos sritį Socialinė apsauga
Reikšminiai žodžiai Paslaugos kodas, pavadinimas, paslaugos teikėjas, aprašymo turinys
Rinkmenos tvarkytojas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Kontaktiniai duomenys Liudmila Mikolajenko, Liudmila.mikolajenko@ndnt.lt, (8 5) 2332542 Liudmila Mikolajenko
Rinkmenos rūšis Administracinių paslaugų teikimas
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2009
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Vadovaujantis teisės aktų pakeitimais rinkmenos atnaujinamos
Internetinis adresas http://www.ndnt.lt/index.php?1725069465
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Viešai skelbiama interneto svetainėje http://www.ndnt.lt
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2014-04-24 04:08:46

Į pradžią Grįžti atgal