Kodas 5993
Pavadinimas Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Informacija apie radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus, suderintus su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tema pagal veiklos sritį Juridinių asmenų veiklos reguliavimas
Reikšminiai žodžiai radiotechniniai objektai, elektromagnetinė spinduliuotė, radiotechninės dalies projektas
Rinkmenos tvarkytojas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kontaktiniai duomenys Lina Grinytė-Jauniškienė, irena.taraskeviciene@nvsc.lt, (8 5) 264 9672
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XML formatas
Rinkmenos pradžios data 2011
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo
Internetinis adresas http://nvsc.lrv.lt/lt/paslaugos/informacijos-rinkmenos/suderinti-radiotechnines-dalies-projektai
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenys teikia neatlygintinai
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-19 10:26:04

Į pradžią Grįžti atgal