Kodas 5969
Pavadinimas Upių, ežerų, tvenkinių kadastras
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Duomenys apie upes ežerus ir tvenkinius
Tema pagal veiklos sritį Ežerai ir tvenkiniai
Upės
Žemėlapiai
Reikšminiai žodžiai upė ežeras tvenkinys vanduo
Rinkmenos tvarkytojas Aplinkos apsaugos agentūra
Kontaktiniai duomenys Vaidas Grimalauskas, g.sabas@aaa.am.lt, 870662020
Rinkmenos rūšis Valstybės informacinė sistema
Duomenų formatas HTML formatas, ESRI Shapefile formatas
Rinkmenos pradžios data 1995
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nuolat
Internetinis adresas https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Teikiami išrašai už nustatytą kainą. Kiti duomenys teikiami neatlygintinai.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2014-01-03 07:27:25

Į pradžią Grįžti atgal