Kodas 5967
Pavadinimas Atliekų susidarymas Lietuvoje
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Lietuvoje susidariusių atliekų suvestinė
Tema pagal veiklos sritį Aplinkos tarša
Reikšminiai žodžiai Atliekos aplinka tarša
Rinkmenos tvarkytojas Aplinkos apsaugos agentūra
Kontaktiniai duomenys Vaidas Grimalauskas, v.juozefaite@aaa.am.lt, 870662009
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2001
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas metai
Internetinis adresas http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=01f545a1-ebed-4f2d-b05a-2b1bf5e7494b
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Neatlygintinas duomenų teikimas
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2014-01-03 07:27:46

Į pradžią Grįžti atgal