Kodas 5965
Pavadinimas Upių būklė
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Valstybinio upių monitoringo duomenys
Tema pagal veiklos sritį Upės
Aplinkos priežiūra
Reikšminiai žodžiai upė būklė monitoringas vanduo hidrocheminiai hidrobiologiniai
Rinkmenos tvarkytojas Aplinkos apsaugos agentūra
Kontaktiniai duomenys Vaidas Grimalauskas, v.grigorianas@aaa.am.lt, 870668077
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas
Rinkmenos pradžios data 2001
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas metai
Internetinis adresas http://aplinka.lt/upiu-bukle
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Neatlygintinas duomenų teikimas
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2014-01-03 07:28:06

Į pradžią Grįžti atgal