Kodas 5964
Pavadinimas Oro taršos duomenys
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje. Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje. Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra. Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje.
Tema pagal veiklos sritį Aplinkos tarša
Reikšminiai žodžiai Aplinka oras tarša
Rinkmenos tvarkytojas Aplinkos apsaugos agentūra
Kontaktiniai duomenys Vaidas Grimalauskas, g.lunskute@aaa.am.lt, 870662010
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas PDF formatas, HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2007
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas metai
Internetinis adresas http://aplinka.lt/oro-tarsos-duomenys1
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Neatlygintinas duomenų teikimas
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2014-01-03 07:28:16

Į pradžią Grįžti atgal