Kodas 5961
Pavadinimas Vidutinė oro metinė teršalų koncentracija
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Vidutinė metinė teršalų koncentracija miestų ir foninėse oro kokybės tyrimų stotyse
Tema pagal veiklos sritį Aplinkos tarša
Reikšminiai žodžiai aplinka oras tarša koncentracija
Rinkmenos tvarkytojas Aplinkos apsaugos agentūra
Kontaktiniai duomenys Vaidas Grimalauskas, z.siliene@aaa.am.lt, 870662027
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas, PDF formatas, HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2003
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas metai
Internetinis adresas http://aplinka.lt/duomenys/-/asset_publisher/FGNuxy0lQGo2/content/vidutine-metine-tersalu-koncentracija-miestu-ir-foninese-oro-kokybes-tyrimu-stotyse?redirect=http%3A%2F%2Faplinka.lt%2Fduomenys%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FGNuxy0lQGo2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Neatlygintinai teikiami duomenys
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2015-12-30 15:10:36

Į pradžią Grįžti atgal