Kodas 5958
Pavadinimas Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Duomenys apie įmonių išleidžiamus ir perduodamus teršalus
Tema pagal veiklos sritį Aplinkos tarša
Reikšminiai žodžiai išleidžiami teršalai išmetimai
Rinkmenos tvarkytojas Aplinkos apsaugos agentūra
Kontaktiniai duomenys Vaidas Grimalauskas, g.lunskute@aaa.am.lt, 870662010
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas XLS formatas, PDF formatas, HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2007
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kas metai
Internetinis adresas http://aplinka.lt/duomenys/-/asset_publisher/zlLOD1yLnn6A/content/isleidziamu-ir-perduodamu-tersalu-duomenys?redirect=http%3A%2F%2Faplinka.lt%2Fduomenys%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zlLOD1yLnn6A%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Neatlygintinas duomenų teikimas
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2014-01-03 07:29:16

Į pradžią Grįžti atgal