Kodas 5956
Pavadinimas Švietimo ir mokslo klasifikatoriai
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Sąraše pateikiama informacija apie švietimo ir mokslo klasifikatorius.
Tema pagal veiklos sritį Išsilavinimo pažymėjimai
Kvalifikacijos kėlimas
Mokymo licencijos
Profesinis mokymas
Studijų ir mokymo programos
Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos
Moksleiviai
Mokytojai
Studentai
Reikšminiai žodžiai Švietimo ir mosklo klasifikatoriai
Rinkmenos tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras
Kontaktiniai duomenys Alina Čeremisova, alina.ceremisova@itc.smm.lt, (8-5) 2356 109
Rinkmenos rūšis vidaus administravimui skirta informacinė sistema
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2010
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Nedelsiant, kai atsiranda poreikis
Internetinis adresas https://www.krisin.smm.lt/aikos2-krisin/public/klasifikatoriuSarasas.xhtml
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Duomenų teikimas viešas
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-01-20 10:47:24

Į pradžią Grįžti atgal