Kodas 5950
Pavadinimas Informacija apie išmokėtą paramą: ES lėšomis finansuojamos žemės ūkio ir kaimo plėtros priemonės (viešinama pagal finansinius metus) ir nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės (viešinama pagal kalendorinius metus)
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Viešai skelbiama informacija apie išmokėtą paramą
Tema pagal veiklos sritį Žemės ūkio investicijos
Augalininkystė
Gyvulininkystė
Žemės ūkio ir kaimo verslas
Reikšminiai žodžiai Viešai skelbiama informacija apie išmokėtą paramą, viešinimas, informacinis portalas
Rinkmenos tvarkytojas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Kontaktiniai duomenys Asta Žilienė, info@nma.lt, 252 6999, 1841
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas HTML formatas
Rinkmenos pradžios data 2008
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Atnaujinama kiekvienais metais
Internetinis adresas https://portal.nma.lt/nma-portal/pages/fas_search
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Vieša informacija
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2016-09-22 08:50:53

Į pradžią Grįžti atgal