Kodas 5902
Pavadinimas Licencijos verstis veikla, susijusia su II ir III sąrašų narkotinių ir psichiotropinių medžiagų prekyba
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Informacija apie 2014 m. išduotas, pakeistas, sustabdytas ir panaikintas licencijas veiklai, susijusiai su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai
Reikšminiai žodžiai Farmacijos įmonių ir farmacijos specialistų (vaistininkų) licencijos
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Kontaktiniai duomenys Marius Jonutis, vvkt@vvkt.lt, (8-5) 263-92-64
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas DOC/DOCX formatas
Rinkmenos pradžios data 2005
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Ne rečiau, nei kartą per savaitę
Internetinis adresas http://www.vvkt.lt/Isduotos-licencijos
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas (Žin., 2006, Nr.78-3056); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr.1191 ,,Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2019-03-29 10:16:03

Į pradžią Grįžti atgal