Kodas 5901
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras
Alternatyvus pavadinimas Vaistų registras
Apibūdinimas Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras (toliau - registras) – tai informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus vaistinius preparatus, kurią sudaro duomenys apie vaistinio preparato sugalvotą pavadinimą, bendrinį pavadinimą, stiprumą ir kitus parametrus.
Tema pagal veiklos sritį Vaistiniai preparatai
Reikšminiai žodžiai Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras, Vaistinio preparato indentifikatorius
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Kontaktiniai duomenys Marius Jonutis, vvkt@vvkt.lt, (8-5) 263-92-64
Rinkmenos rūšis Žinybinis registras
Duomenų formatas CSV formatas
Rinkmenos pradžios data 2008
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdieną
Internetinis adresas https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/export
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras įregistruotas 2008 m. rugsėjo 19 d., pradėjo veikti 2008 m. lapkričio 15 d.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2019-03-29 10:16:20

Į pradžią Grįžti atgal