Kodas 5900
Pavadinimas Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašas
Alternatyvus pavadinimas
Apibūdinimas Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašas (toliau - sąrašas) – tai sąrašas lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų, dėl kurių išduotas lygiagretaus importo leidimas, kurie gali būti lygiagrečiai importuojami į Lietuvos rinką.
Tema pagal veiklos sritį Sveikatos apsauga
Vaistiniai preparatai
Reikšminiai žodžiai Lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas, lygiagretaus importo leidimo numeris
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Kontaktiniai duomenys Marius Jonutis, vvkt@vvkt.lt, (8-5) 263-92-64
Rinkmenos rūšis Kita
Duomenų formatas TXT formatas
Rinkmenos pradžios data 2008
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Kasdieną
Internetinis adresas http://extranet.vvkt.lt/vps/index.html
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašas skelbiamas kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo 2006 m. birželio 22 d. Nr. X-706 (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 17 straipsnio 1 dalyje.
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Duomenys dar kaupiami. 100%
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2019-03-29 10:16:24

Į pradžią Grįžti atgal