Kodas 5891
Pavadinimas Veterinarinių vaistų registras
Alternatyvus pavadinimas Veterinarinių preparatų registras
Apibūdinimas Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti registro duomenis, teikti juos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.Registro objektas – Lietuvo gaminami, į Lietuvą įvežami ir importuojami vet. vaistai.
Tema pagal veiklos sritį Veterinariniai vaistai
Reikšminiai žodžiai Veterinarinių vaistų registras, veterinariniai vaistai, veterinariniai preparatai, veterinariniai diagnostikumai
Rinkmenos tvarkytojas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Kontaktiniai duomenys Saulius Kunickis, skunickis@vet.lt, +370 5 249 1649
Rinkmenos rūšis Valstybės registras
Duomenų formatas Duomenys kaupiami ir saugomi Vaistų registro centr
Rinkmenos pradžios data 2005
Rinkmenos pabaigos data
Atnaujinimo dažnumas Registruojant nauja veterinari
Internetinis adresas http://vetlt1.vet.lt/vr/
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos Vieši registro duomenys teikiami nemokamai http://vetlt1.vet.lt/vr/
Duomenų patikimumas Įstaiga prisiima atsakomybę
Duomenų išsamumas Visi duomenys sukaupti
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys 2013-02-27 08:18:57

Į pradžią Grįžti atgal